Trasferimento dei contributi

Illustrazione del trasferimento dei contributi

Su questa pagina i beneficiari di prestazioni AVS troveranno le informazioni necessarie per il trasferimento dei contributi AVS. Il trasferimento è autorizzato solo per i cittadini turchi.Il trasferimento dei contributi AVS/AI è previsto esclusivamente dalla convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Türkiye.

Lei può richiedere, a qualsiasi età, il trasferimento dei contributi AVS/AI svizzeri all’assicurazione di previdenza sociale turca se adempie le seguenti condizioni:

  • ha la nazionalità turca;

  • ha lasciato definitivamente la Svizzera;

  • ha versato contributi in Svizzera per almeno 1 mese;

  • non ha mai beneficiato di una rendita di vecchiaia o di invalidità svizzera.

La Sua domanda deve essere presentata all’assicurazione di previdenza sociale turca:

In seguito al trasferimento dei suoi contributi, Lei ed i suoi superstiti non potrete più far valere alcun diritto presso l’AVS e l’AI.

L’assicurazione di previdenza sociale turca utilizza i contributi trasferiti per aumentare l’importo della rendita turca. Se il trasferimento non procura alcun vantaggio alla persona assicurata, l’assicurazione turca le restituirà l’importo dei contributi AVS trasferiti.

Per conoscere la Sua durata contributiva, può richiedere un estratto del suo conto individuale utilizzando il seguente link:


PRİM TRANSFERİ

AHV/AVS (Emekli Dul/Yetim Sigortası) prim transferi ile ilgili gerekli bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Prim transferine yalnızca Türkiye Devleti vatandaşları başvurabilir.

İsviçre ve Türkiye Devletleri arasında geçerli olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi prim transferinin yasal dayanağıdır.

Sözleşmede belirtilen şartlara sahip her Türk vatandaşı prim transferi için başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvuru şartları:

  • Türkiye Devleti vatandaşı olmak,

  • İsviçre’yi terk etmek (yasalara uygun şekilde ikametgah kaydını taşımak ve fiilen de İsviçre’de yaşamamak),

  • En az 1 ay İsviçre’de prim ödeyerek çalışmış olmak,

  • Hiçbir suretle İsviçre’de Yaşlılık, Ölüm (AHV/AVS) ve Malullük (IV/AI) aylıklarından yararlanmamış olmak.

Prim transfer dilekçesi ve diğer ilgili işlemler için Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmanız gerekmektedir

Primlerin tranferinin gerçekleşmesi durumunda, başvuru yapan kişiler veya bu kişilerin yasal mirasçıları-hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre Devleti kurumlarından AVS(AHV)-Aİ(IV) sigortaları ile ilgili hiçbir hak talep edemezler.

Transferi gerçekleşen primler, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan veya bağlanacak maaşda değerlendirilmekte, maaş artışı meydana geliyor ise maaş arttırılmakta, artma meydana gelmiyor ise tarafınıza iade edilmektedir.

Prim transferi için İsviçre’de çalıştığınız sürelere ilişkin bilgilerin tamamına (hizmet cetveli) aşağdaki linkten ulaşabilir ve bu belgeyi talep edebilirsiniz.

Ultima modifica 10.01.2023

Inizio pagina

https://www.zas.admin.ch/content/zas/it/home/particuliers/les-versements-uniques/transfert-des-cotisations.html