Trasferimento dei contributi

Illustrazione del trasferimento dei contributi

Su questa pagina i beneficiari di prestazioni AVS troveranno le informazioni necessarie per il trasferimento dei contributi AVS. Il trasferimento è autorizzato solo per i cittadini turchi.Il trasferimento dei contributi AVS/AI è previsto esclusivamente dalla convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Turchia.

Lei può richiedere, a qualsiasi età, il trasferimento dei contributi AVS/AI svizzeri all’assicurazione di previdenza sociale turca se adempie le seguenti condizioni:

  • ha la nazionalità turca;

  • ha lasciato definitivamente la Svizzera;

  • ha versato contributi in Svizzera per almeno 1 mese;

  • non ha mai beneficiato di una rendita di vecchiaia o di invalidità svizzera.

La Sua domanda deve essere presentata all’assicurazione di previdenza sociale turca:

In seguito al trasferimento dei suoi contributi, Lei ed i suoi superstiti non potrete più far valere alcun diritto presso l’AVS e l’AI.

L’assicurazione di previdenza sociale turca utilizza i contributi trasferiti per aumentare l’importo della rendita turca. Se il trasferimento non procura alcun vantaggio alla persona assicurata, l’assicurazione turca le restituirà l’importo dei contributi AVS trasferiti.

Per conoscere la Sua durata contributiva, può richiedere un estratto del suo conto individuale utilizzando il seguente link:


PRİM TRANSFERİ  

Bu sayfa AHV/AVS prim transferi ile ilgili gerekli bilgileri sağlar. Bu ödemeler, yalnızca Türk vatandaşlarına müsaade edilir.

Sadece İsviçre ve Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, prim transferini sağlar.

Bu şartları dolduruyorsanız, siz herhangi yaşda prim transferi için müracaat edebilirsiniz:

  • Türk vatandaşısınız.

  • Kesinlikle İsviçreyi terk ettiniz.

  • En azından 1 ay olarak İsviçrede prim ödediniz.

  • Hiç İsviçre Yaşlılık, Ölüm (AHV/AVS) ve Malullük (IV/AI) aylıklarından yararlanmadınız.

Prim transfer dilekçesi için Türk Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmanız gerekmektedir:

AHV/IV prim transferinden sonra, kendileri veya hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre sigorta AHV-AVS / IV-AI mercilerinden hiçbir hak talep edemezler.

Transfer edilen primler Türk Güvenlik Kurumunca bağlanan aylığında değerlendirilerek, aylığında artış meydana getiriyor ise aylığı arttırılmakta, artma meydana getirmiyor ise tarafınıza iade edilir.

Prim transferi için İsviçre’deki çalışma sürelerinin tamamını gösterir hizmet cetveli için aşağdaki linki izleyerek talep edebilirsiniz.

Ultima modifica 21.03.2018

Inizio pagina

https://www.zas.admin.ch/content/zas/it/home/particuliers/les-versements-uniques/transfert-des-cotisations.html