Beitragsüberweisungen

Abbildung der Beitragsüberweisungen

Diese Seite bietet die nötigen Informationen zur Überweisung von AHV-Beiträgen. Eine solche ist nur für türkische Staatsangehörige möglich.

Einzig das Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und der Türkiye sieht die Möglichkeit der Beitragsüberweisung vor.

Als türkischer Staatsangehöriger können Sie, zu jedem Zeitpunkt,  eine Überweisung der AHV-Beiträge an die türkische Sozialversicherung beantragen, wenn Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:

  • Sie haben die türkische Staatsangehörigkeit.

  • Sie haben die Schweiz definitiv verlassen.

  • Sie haben mindestens einen Monat lang AHV-Beiträge eingezahlt.

  • Es wurden Ihnen noch keine AHV- oder IV-Leistungen ausgerichtet.

Ihr Gesuch reichen Sie bitte bei der türkischen Sozialversicherung ein:

Nach der Überweisung der Beiträge an die türkische Sozialversicherung können Sie gegenüber der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung keinerlei Ansprüche mehr geltend machen.

Die türkische Sozialversicherung verwendet die überwiesenen Beiträge, um die türkische Rente zu erhöhen. Falls die Überweisung Ihrer Beiträge für Sie oder Ihre Hinterlassenen keinerlei Vorteile bietet, zahlt Ihnen die türkische Sozialversicherung die geleisteten AHV-Beiträge aus.

Um Ihre Beitragsdauer zu ermitteln, können Sie unter folgendem Link einen Auszug Ihres individuellen Kontos bestellen:


PRİM TRANSFERİ

AHV/AVS (Emekli Dul/Yetim Sigortası) prim transferi ile ilgili gerekli bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Prim transferine yalnızca Türkiye Devleti vatandaşları başvurabilir.

İsviçre ve Türkiye Devletleri arasında geçerli olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi prim transferinin yasal dayanağıdır.

Sözleşmede belirtilen şartlara sahip her Türk vatandaşı prim transferi için başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvuru şartları:

  • Türkiye Devleti vatandaşı olmak,

  • İsviçre’yi terk etmek (yasalara uygun şekilde ikametgah kaydını taşımak ve fiilen de İsviçre’de yaşamamak),

  • En az 1 ay İsviçre’de prim ödeyerek çalışmış olmak,

  • Hiçbir suretle İsviçre’de Yaşlılık, Ölüm (AHV/AVS) ve Malullük (IV/AI) aylıklarından yararlanmamış olmak.

Prim transfer dilekçesi ve diğer ilgili işlemler için Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmanız gerekmektedir

Primlerin tranferinin gerçekleşmesi durumunda, başvuru yapan kişiler veya bu kişilerin yasal mirasçıları-hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre Devleti kurumlarından AVS(AHV)-Aİ(IV) sigortaları ile ilgili hiçbir hak talep edemezler.

Transferi gerçekleşen primler, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan veya bağlanacak maaşda değerlendirilmekte, maaş artışı meydana geliyor ise maaş arttırılmakta, artma meydana gelmiyor ise tarafınıza iade edilmektedir.

Prim transferi için İsviçre’de çalıştığınız sürelere ilişkin bilgilerin tamamına (hizmet cetveli) aşağdaki linkten ulaşabilir ve bu belgeyi talep edebilirsiniz.

Letzte Änderung 10.01.2023

Zum Seitenanfang

https://www.zas.admin.ch/content/zas/de/home/particuliers/les-versements-uniques/transfert-des-cotisations.html