Beitragsüberweisungen

Abbildung der Beitragsüberweisungen

Diese Seite bietet die nötigen Informationen zur Überweisung von AHV-Beiträgen. Eine solche ist nur für türkische Staatsangehörige möglich.

Einzig das Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und der Türkei sieht die Möglichkeit der Beitragsüberweisung vor.

Als türkischer Staatsangehöriger können Sie, zu jedem Zeitpunkt,  eine Überweisung der AHV-Beiträge an die türkische Sozialversicherung beantragen, wenn Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:

  • Sie haben die türkische Staatsangehörigkeit.

  • Sie haben die Schweiz definitiv verlassen.

  • Sie haben mindestens einen Monat lang AHV-Beiträge eingezahlt.

  • Es wurden Ihnen noch keine AHV- oder IV-Leistungen ausgerichtet.

Ihr Gesuch reichen Sie bitte bei der türkischen Sozialversicherung ein:

Nach der Überweisung der Beiträge an die türkische Sozialversicherung können Sie gegenüber der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung keinerlei Ansprüche mehr geltend machen.

Die türkische Sozialversicherung verwendet die überwiesenen Beiträge, um die türkische Rente zu erhöhen. Falls die Überweisung Ihrer Beiträge für Sie oder Ihre Hinterlassenen keinerlei Vorteile bietet, zahlt Ihnen die türkische Sozialversicherung die geleisteten AHV-Beiträge aus.

Um Ihre Beitragsdauer zu ermitteln, können Sie unter folgendem Link einen Auszug Ihres individuellen Kontos bestellen:


PRİM TRANSFERİ  

Bu sayfa AHV/AVS prim transferi ile ilgili gerekli bilgileri sağlar. Bu ödemeler, yalnızca Türk vatandaşlarına müsaade edilir.

Sadece İsviçre ve Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, prim transferini sağlar.

Bu şartları dolduruyorsanız, siz herhangi yaşda prim transferi için müracaat edebilirsiniz:

  • Türk vatandaşısınız.

  • Kesinlikle İsviçreyi terk ettiniz.

  • En azından 1 ay olarak İsviçrede prim ödediniz.

  • Hiç İsviçre Yaşlılık, Ölüm (AHV/AVS) ve Malullük (IV/AI) aylıklarından yararlanmadınız.

Prim transfer dilekçesi için Türk Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmanız gerekmektedir:

AHV/IV prim transferinden sonra, kendileri veya hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre sigorta AHV-AVS / IV-AI mercilerinden hiçbir hak talep edemezler.

Transfer edilen primler Türk Güvenlik Kurumunca bağlanan aylığında değerlendirilerek, aylığında artış meydana getiriyor ise aylığı arttırılmakta, artma meydana getirmiyor ise tarafınıza iade edilir.

Prim transferi için İsviçre’deki çalışma sürelerinin tamamını gösterir hizmet cetveli için aşağdaki linki izleyerek talep edebilirsiniz.

Letzte Änderung 21.03.2018

Zum Seitenanfang

https://www.zas.admin.ch/content/zas/de/home/particuliers/les-versements-uniques/transfert-des-cotisations.html