Transfer of contributions

Illustration of the transfer of contributions

This page provides information on the transfer of OASI contributions. Transfer is authorised only for Turkish citizens.

Only the social security agreement between Switzerland and Turkey provides for the transfer of contributions.

At any age, you may request transfer of your Swiss contributions to the Turkish social security system if you meet the following conditions:

  • You have Turkish nationality.

  • You have left Switzerland definitively.

  • You have paid contributions in Switzerland for at least one month.

  • You have never received Swiss OASI or DI benefits.

You should submit your application to the Turkish social security authorities:

Once your contributions have been transferred, you and your survivors will no longer be entitled to claim Swiss OASI or DI benefits.

The Turkish social security uses the transferred contributions to increase the amount of your Turkish pension. If the transfer does not increase your benefits, the Turkish authorities will instead refund you the amount of OASI contributions transferred.

To find out the duration of your contributions, you can request a copy of your personal account by clicking on the following link:


PRİM TRANSFERİ  

Bu sayfa AHV/AVS prim transferi ile ilgili gerekli bilgileri sağlar. Bu ödemeler, yalnızca Türk vatandaşlarına müsaade edilir.

Sadece İsviçre ve Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, prim transferini sağlar.

Bu şartları dolduruyorsanız, siz herhangi yaşda prim transferi için müracaat edebilirsiniz:

  • Türk vatandaşısınız.

  • Kesinlikle İsviçreyi terk ettiniz.

  • En azından 1 ay olarak İsviçrede prim ödediniz.

  • Hiç İsviçre Yaşlılık, Ölüm (AHV/AVS) ve Malullük (IV/AI) aylıklarından yararlanmadınız.

Prim transfer dilekçesi için Türk Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmanız gerekmektedir:

AHV/IV prim transferinden sonra, kendileri veya hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre sigorta AHV-AVS / IV-AI mercilerinden hiçbir hak talep edemezler.

Transfer edilen primler Türk Güvenlik Kurumunca bağlanan aylığında değerlendirilerek, aylığında artış meydana getiriyor ise aylığı arttırılmakta, artma meydana getirmiyor ise tarafınıza iade edilir.

Prim transferi için İsviçre’deki çalışma sürelerinin tamamını gösterir hizmet cetveli için aşağdaki linki izleyerek talep edebilirsiniz.

Last modification 21.03.2018

Top of page

https://www.zas.admin.ch/content/zas/en/home/particuliers/les-versements-uniques/transfert-des-cotisations.html