Türkiye – Transfer of contributions

On this page, you will find information for Turkish nationals living in Türkiye concerning the transfer of OASI contributions.

Am I entitled to the transfer of my contributions? 

Only the social security agreement concluded between Switzerland and Türkiye provides for the transfer of contributions.


What conditions must be met?

  • having Turkish nationality
  • having left Switzerland permanently
  • having contributed in Switzerland for a minimum of 1 month
  • never having received Swiss OASI or DI benefits

How do I submit an application?

You can apply to transfer your Swiss contributions to the Turkish social insurance at any age.

Your application must be submitted to the Turkish social insurance office:


What happens to my transferred contributions? 

The Turkish insurance uses the transferred contributions to increase the amount of the Turkish pension. If the transfer does not benefit you, the Turkish insurance will return the transferred OASI contributions to you.


What are the consequences?

As a result of the transfer of your contributions, you and your survivors can no longer claim any rights under the OASI/DI scheme.


Türkiye – Prim transferi

Bu sayfada Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları için AHV/AVS primlerinin transferine ilişkin bilgiler bulacaksınız.

Primlerimin transferine hakkım var mı?

Sadece İsviçre ve Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi primlerin transferini öngörmektedir.


Yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir?

  • Türk vatandaşlığına sahip olmak
  • İsviçre’yi kesin olarak terk etmiş olmak
  • İsviçre'de en az 1 ay prim ödemiş olmak
  • İsviçre’de yaşlılık, ölüm (AHV/AVS) ve malullük (IV/AI) sigortalarından herhangi
    bir yardım almamış olmak

Nasıl başvurabilirim?

İsviçre'deki primlerinizi Türk Sosyal Sigortasına aktarmak için her yaşta başvuruda bulunabilirsiniz.

Transfer talebinde bulunmak için Türk Sosial Sigortasına müracaat etmeniz gerekir:  


Aktarılan primlerime ne olur?

Türk Sosyal Sigortası, aktarılan primlerini Türk emekli maaşının miktarını artırmak için kullanıyor. Transferin size herhangi bir fayda sağlamaması halinde, Türk Sosyal Sigortası, aktarılan AHV/AVS prim payını, size iade eder.


Prim transferinin sonuçları nelerdir?

Primlerinizin transferi ardından, siz ve hayatta kalanlarınız artık AHV/AVS-IV/AI üzerinde herhangi bir hak talep edemezsiniz.

Last modification 21.06.2024

Top of page

https://www.zas.admin.ch/content/zas/en/home/particuliers/les-versements-uniques/transfert-des-cotisations.html