Transfer of contributions

Illustration of the transfer of contributions

This page provides information on the transfer of OASI contributions. Transfer is authorised only for Turkish citizens.

Only the social security agreement between Switzerland and Türkiye provides for the transfer of contributions.

At any age, you may request transfer of your Swiss contributions to the Turkish social security system if you meet the following conditions:

  • You have Turkish nationality.

  • You have left Switzerland definitively.

  • You have paid contributions in Switzerland for at least one month.

  • You have never received Swiss OASI or DI benefits.

You should submit your application to the Turkish social security authorities:

Once your contributions have been transferred, you and your survivors will no longer be entitled to claim Swiss OASI or DI benefits.

The Turkish social security uses the transferred contributions to increase the amount of your Turkish pension. If the transfer does not increase your benefits, the Turkish authorities will instead refund you the amount of OASI contributions transferred.

To find out the duration of your contributions, you can request a copy of your personal account by clicking on the following link:


PRİM TRANSFERİ

AHV/AVS (Emekli Dul/Yetim Sigortası) prim transferi ile ilgili gerekli bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Prim transferine yalnızca Türkiye Devleti vatandaşları başvurabilir.

İsviçre ve Türkiye Devletleri arasında geçerli olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi prim transferinin yasal dayanağıdır.

Sözleşmede belirtilen şartlara sahip her Türk vatandaşı prim transferi için başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvuru şartları:

  • Türkiye Devleti vatandaşı olmak,

  • İsviçre’yi terk etmek (yasalara uygun şekilde ikametgah kaydını taşımak ve fiilen de İsviçre’de yaşamamak),

  • En az 1 ay İsviçre’de prim ödeyerek çalışmış olmak,

  • Hiçbir suretle İsviçre’de Yaşlılık, Ölüm (AHV/AVS) ve Malullük (IV/AI) aylıklarından yararlanmamış olmak.

Prim transfer dilekçesi ve diğer ilgili işlemler için Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmanız gerekmektedir

Primlerin tranferinin gerçekleşmesi durumunda, başvuru yapan kişiler veya bu kişilerin yasal mirasçıları-hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre Devleti kurumlarından AVS(AHV)-Aİ(IV) sigortaları ile ilgili hiçbir hak talep edemezler.

Transferi gerçekleşen primler, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan veya bağlanacak maaşda değerlendirilmekte, maaş artışı meydana geliyor ise maaş arttırılmakta, artma meydana gelmiyor ise tarafınıza iade edilmektedir.

Prim transferi için İsviçre’de çalıştığınız sürelere ilişkin bilgilerin tamamına (hizmet cetveli) aşağdaki linkten ulaşabilir ve bu belgeyi talep edebilirsiniz.

Last modification 10.01.2023

Top of page

https://www.zas.admin.ch/content/zas/en/home/particuliers/les-versements-uniques/transfert-des-cotisations.html