Transfert des cotisations

Illustration du transfert des cotisations

Cette page donne les informations nécessaires en ce qui concerne les transferts des cotisations de l’AVS. Ces versements sont autorisés uniquement pour les ressortissants turcs.

Seule la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Türkiye prévoit le transfert des cotisations.

Vous pouvez demander, à tout âge, le transfert des cotisations suisses à l’assurance sociale turque si vous remplissez les conditions suivantes :

  • Vous avez la nationalité turque.

  • Vous avez quitté définitivement la Suisse.

  • Vous avez cotisé au minimum 1 mois en Suisse.

  • Vous n’avez jamais perçu de prestations de l’AVS ou de l’AI suisse.

Votre demande doit être présentée à l’assurance sociale turque :  

Suite au transfert de vos cotisations, vous et vos survivants ne pouvez plus faire valoir aucun droit auprès de l’AVS/AI.

L’assurance turque utilise les cotisations transférées pour augmenter le montant de la rente turque. Si le transfert ne vous procure aucun avantage, l'assurance turque vous restitue le montant des cotisations AVS transférées.

Pour connaître la durée de vos cotisations, vous pouvez demander un extrait de votre compte individuel en suivant ce lien :


PRİM TRANSFERİ

AHV/AVS (Emekli Dul/Yetim Sigortası) prim transferi ile ilgili gerekli bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Prim transferine yalnızca Türkiye Devleti vatandaşları başvurabilir.

İsviçre ve Türkiye Devletleri arasında geçerli olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi prim transferinin yasal dayanağıdır.

Sözleşmede belirtilen şartlara sahip her Türk vatandaşı prim transferi için başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvuru şartları:

  • Türkiye Devleti vatandaşı olmak,

  • İsviçre’yi terk etmek (yasalara uygun şekilde ikametgah kaydını taşımak ve fiilen de İsviçre’de yaşamamak),

  • En az 1 ay İsviçre’de prim ödeyerek çalışmış olmak,

  • Hiçbir suretle İsviçre’de Yaşlılık, Ölüm (AHV/AVS) ve Malullük (IV/AI) aylıklarından yararlanmamış olmak.

Prim transfer dilekçesi ve diğer ilgili işlemler için Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmanız gerekmektedir

Primlerin tranferinin gerçekleşmesi durumunda, başvuru yapan kişiler veya bu kişilerin yasal mirasçıları-hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre Devleti kurumlarından AVS(AHV)-Aİ(IV) sigortaları ile ilgili hiçbir hak talep edemezler.

Transferi gerçekleşen primler, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan veya bağlanacak maaşda değerlendirilmekte, maaş artışı meydana geliyor ise maaş arttırılmakta, artma meydana gelmiyor ise tarafınıza iade edilmektedir.

Prim transferi için İsviçre’de çalıştığınız sürelere ilişkin bilgilerin tamamına (hizmet cetveli) aşağdaki linkten ulaşabilir ve bu belgeyi talep edebilirsiniz.

Dernière modification 10.01.2023

Début de la page

https://www.zas.admin.ch/content/zas/fr/home/particuliers/les-versements-uniques/transfert-des-cotisations.html