Transfert des cotisations

Illustration du transfert des cotisations

Cette page donne les informations nécessaires en ce qui concerne les transferts des cotisations de l’AVS. Ces versements sont autorisés uniquement pour les ressortissants turcs.

Seule la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Turquie prévoit le transfert des cotisations.

Vous pouvez demander, à tout âge, le transfert des cotisations suisses à l’assurance sociale turque si vous remplissez les conditions suivantes :

  • Vous avez la nationalité turque.

  • Vous avez quitté définitivement la Suisse.

  • Vous avez cotisé au minimum 1 mois en Suisse.

  • Vous n’avez jamais perçu de prestations de l’AVS ou de l’AI suisse.

Votre demande doit être présentée à l’assurance sociale turque :  

Suite au transfert de vos cotisations, vous et vos survivants ne pouvez plus faire valoir aucun droit auprès de l’AVS/AI.

L’assurance turque utilise les cotisations transférées pour augmenter le montant de la rente turque. Si le transfert ne vous procure aucun avantage, l'assurance turque vous restitue le montant des cotisations AVS transférées.

Pour connaître la durée de vos cotisations, vous pouvez demander un extrait de votre compte individuel en suivant ce lien :


PRİM TRANSFERİ  

Bu sayfa AHV/AVS prim transferi ile ilgili gerekli bilgileri sağlar. Bu ödemeler, yalnızca Türk vatandaşlarına müsaade edilir.

Sadece İsviçre ve Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, prim transferini sağlar.

Bu şartları dolduruyorsanız, siz herhangi yaşda prim transferi için müracaat edebilirsiniz:

  • Türk vatandaşısınız.

  • Kesinlikle İsviçreyi terk ettiniz.

  • En azından 1 ay olarak İsviçrede prim ödediniz.

  • Hiç İsviçre Yaşlılık, Ölüm (AHV/AVS) ve Malullük (IV/AI) aylıklarından yararlanmadınız.

Prim transfer dilekçesi için Türk Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmanız gerekmektedir:

AHV/IV prim transferinden sonra, kendileri veya hak sahipleri bir daha söz konusu primler nedeniyle İsviçre sigorta AHV-AVS / IV-AI mercilerinden hiçbir hak talep edemezler.

Transfer edilen primler Türk Güvenlik Kurumunca bağlanan aylığında değerlendirilerek, aylığında artış meydana getiriyor ise aylığı arttırılmakta, artma meydana getirmiyor ise tarafınıza iade edilir.

Prim transferi için İsviçre’deki çalışma sürelerinin tamamını gösterir hizmet cetveli için aşağdaki linki izleyerek talep edebilirsiniz.

Dernière modification 21.03.2018

Début de la page

https://www.zas.admin.ch/content/zas/fr/home/particuliers/les-versements-uniques/transfert-des-cotisations.html